Ligi 300 km ja 4500 W elektrit – Nearly 300 km and 4,5 kW of electricity

Viimane aerutaja, Nick on pikamaa-ujuja. Kui Paldiskist natukene maad välja olin aerutanud ja majakast mööda saanud kogesin, et peaksin randa aerutama kuna lained olid otse vastu ja meetri kõrgused. Nägin keskealist meesterahvast ranna peal ja tervitasin kaugelt käega ja ta jäi seisma. Kui jõudsin ta juurde ei saanud me arusaadavalt rääkida kuna tema ei osanud eesti ega inglisekeelt ja mina ei oska vene keelt. Siis ma joonistasin liiva peale, et mul on kahene süst ja on selles tuules vaja ca 10 km sõita. Nick vaatas küsimärgiga mulle otsa ja siis naeratas, helistas kõne ja ütles: “Ok!” 2 h hiljem ja tunduvalt märjemad olime Lohusalus. Kuna lained tulid otse vastu, siis purskas vesi nagu purskkaev süsta vöörist. Nick säras rõõmust ja tänas väga sõidu eest. Palusin Jumala õnnistust.
Astudes välja igapäeva rutiinist ja võttes aega palveks ja Jumala palge ees olemiseks on olnud vaheldusrikkas ja oluline. Prioriteedid ja olukorrad saavad paika pandud. Kui avan südame Jumalale siis ta juhib. Tulles kahese süstaga Eesti teadmata kes ühinevad süsta peale on olnud kinnitus selle kohta kuidas “vee peal kõndimine” toimib. Kõik need kellega olen palvetanud ja kes kaasas on olnud aerutamisel (Mattias, Toomas, Daniel, Kätlin, Kristo, Susanna, Martin, Nick) on juhitud selgelt tee peale. Kui avan oma südame Jumala Püha Vaimu juhtimisele siis ta juhib. Olen saanud kinnitust, et see on reaalne ja toimib igapäevases elus. “Sest kõik, keda iganes Jumala Vaim juhib, on Jumala lapsed.”Rm 8:14

Last paddler, Nick is a long-distance swimmer. After paddling a while and past the lighthouse I steared the kayak to the shore because the waves that were coming in front were about a meter high. I saw a middle-aged man ont he beach , and greeted him from afar and he stopped . When I got to him, we could not speak clearly because he could not understand Estonian or English, and I do not speak Russian. Then I drew in the sand a double kayak and that it required for approximately 10 km paddling . Nick looked at me with a question mark, and then smiled, phoned a call and said, ” Ok ! ” 2 h later we reached Lohusalu, and the clothes were all wet. As the waves came directly against the kayak the water gushed like a fountain on the kayak bow . Nick was full with joy and thanked for the great ride . I asked for God’s blessings and he continued with a smile on his face.
Stepping out of the daily routine and taking time for prayer and seeking the Lord for being has been much needed and important. Priorities and situations are put in place . If you open your heart to God then he directs . Taking on the trip with the double kayak to Estonia not knowing who would join after the confirmation has been a ” walking on water ” works . All that I´ve been paddling with ( Mattias , Thomas, Daniel , Kätlin , Kristo , Susanna Martin , Nick ) has clearly been led on the way. If you open your heart to the Lord of the Holy Spirit, he draws you to drive . I have received confirmation that it is real and works in everyday life. “For all who are led by the Spirit of God, are the children of God . ” Romans 8:14

Kayaking 8
IMG_4926

IMG_4903

Posted in Aerutamine
Viimased kommentaarid