Rågö Pakri elanikud ja üks kabel – Rågö, Pakri island residents and a chapel

Saarel elasid “Rågö” ehk Pakri elanikud ja siin oli palju maju. Ligi 700 aastat elati ja räägiti siin Rootsi keelt ennem kui teine maailmasõda saare tühjendas. Kabeli seinal olid fotod ajast ja kirjutatud, et rootsi kuningas oli restaureerind kiriku kellatorni. Lõin kella ja kõlas üle saare. Kirik ja Jumala sõna oli Rootsikeele säilitanud saarel. “Rohi kuivab ära, õieke närtsib, aga meie Jumala sõna püsib igavesti.”Js 40:8
People lived on the island “Rågö” or called as Pakri residents, and there was a lot of houses. Nearly 700 years they lived here and spoke Swedish mother language before World War II when the island evacuated. On the chapel walls were photographs from the time and the Swedish king founded the renovation of the church bell tower. I pulled the bell which sounded over the island. The Church and the word of God made the Swedish language preserve on the island. “The grass withers, the flower fades, but the word of our God shall stand for ever.” Isaiah 40:8

IMG_4921
IMG_4913
IMG_4912

Posted in Aerutamine
Viimased kommentaarid