Usus tunnistused

Meie suu tunnistus suunab meid. See on üks vaimulik
seadus mida vähesed on korralikult aru saanud. Markuse
evangeeliumis (11/23) õpetab Jeesus, et kõik mida
me ütleme tuleb sündima kui me ei mõtle kaksipidi oma
südames (vaimus) vaid usume tervest südamest ja tunnistame
seda oma suuga. Nagu “Newtoni” seadus ja “elektri” seadus,
kehtivad ka vaimulikud seadused. Nagu Piibli esimeses peatükis
peatükis¨seisab: Ja Jumal ütles: „Saagu valgus!”
Ja valgus sai.

USUTUNNISTUSED-11